ร่วมการขับเคลื่อนในราชการส่วนภูมิภาคกรณีการปฏิบัติในเรื่องการดูดทรายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่บริเวณตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

วันที่:19 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: adminpattani

แกลเลอรี่