ร่วมการขับเคลื่อนในราชการส่วนภูมิภาคกรณีการปฏิบัติในเรื่องการดูดทรายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่บริเวณ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา, ตำบลห้วยกระทิง ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง, ตำบลบาลอ ตำบลท่าธง ตำบลอาช่อง ตำบลเกะรอ และตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ ผจภ.4 (ปน.) มอบหมายให้ นายอารีฟ สารอเอ็ง เจ้าพนักงานตรวจท่าชำนาญการ เข้าร่วมการขับเคลื่อนในราชการส่วนภูมิภาคกรณีการปฏิบัติในเรื่องการดูดทรายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา เข้าร่วมสังเกตการณ์การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ ดูดทราย ระดับอำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการดูดทราย ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา, ตำบลห้วยกระทิง ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง, ตำบลบาลอ ตำบลท่าธง ตำบลอาช่อง ตำบลเกะรอ และตำบลตะโล๊ะหะลอ อำเภอรามัน จ.ยะลา

วันที่:18 สิงหาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 17

ข้อมูลโดย: adminpattani

แกลเลอรี่