อำนาจหน้าที่

1. รับผิดชอบการขนส่งทางน้ำ งานตรวจเรือ งานทะเบียนเรือ และงานคนประจำเรือในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

2. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3. พื้นที่รับผิดชอบ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

 

วันที่:31 ตุลาคม 2564

เข้าชม:334

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin