เขตความรับผิดชอบ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี มีเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 2 จังหวัด ได้แก่
1.จังหวัดปัตตานี
2.จังหวัดยะลา

วันที่:08 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 79

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin